Для пацієнтів

Інформація щодо надання консультацій лікарями ЛОДЕЦ та порядку госпіталізації до ЛОДЕЦ.

Прийом пацієнтів лікарями-ендокринологами ЛОДЕЦ ведеться в порядку живої черги, згідно затвердженого на конкретний місяць графіку. Прийом дитячими лікарями – ендокринологами ведеться виключно за попереднім записом (тел. реєстратури (032) 276-63-93)

1.Скерування пацієнтів до установи здійснюється планово або за екстреними показаннями.

2.Планове скерування на госпіталізацію (консультацію лікаря-спеціаліста) передбачає оформлення лікарем ЗПСМ або лікарем-ендокринологом закладу охорони здоров’я за місцем проживання відповідної медичної документації:

  • скерування на госпіталізацію (консультацію лікаря-спеціаліста) із зазначенням мети госпіталізації (консультації);
  • виписку із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого (ф. 027/о), затверджену наказом МОЗ від 29.12.2000 № 369 з відображенням діагнозу (попереднього діагнозу), результатів проведеного лікування та обстеження

3.Скерування пацієнта за екстреними показаннями забезпечується лікарем ЗПСМ або службою швидкої та невідкладної медичної допомоги за умови раптового погіршення стану здоров`я пацієнта (декомпенсації хронічного захворювання). Відсутність документів, що засвідчують особу, не може бути причиною відмови в направленні на консультацію чи госпіталізацію. Транспортування пацієнта у разі невідкладного стану здійснюється санітарним транспортом закладу первинної медико-санітарної допомоги у супроводі лікаря ЗПСМ чи службою швидкої та невідкладної медичної допомоги. На етапі транспортування пацієнта, надання невідкладної медичної допомоги забезпечується системою швидкої та невідкладної медичної допомоги або лікарем ЗПСМ (залежно від звернення пацієнта). Скерування на госпіталізацію (консультацію) передбачає заповнення лікарем ЗПСМ скерування на госпіталізацію (консультацію), медичним працівником служби швидкої та невідкладної медичної допомоги – Супровідного листка і Талона до супровідного листка (ф. 114/о), затвердженого наказом МОЗ України від 17.11.2010 р.
№ 999 і зареєстрованому в Мін`юсті 03.02.2011 за № 147/18885. Пацієнт може звернутись до закладу ВМД без скерування лікаря самостійно за умови необхідності в наданні екстреної медичної допомоги.

4.Планова госпіталізація пацієнта забезпечується в оптимальний попередньо погоджений термін і зазначенням дати і часу, про що вказується у направленні, при умові наявності показань для госпіталізації.
Телефони для узгодження термінів госпіталізації:

  • діабетологічне відділення – (032) 276-63-86, зав. відділенням Сулига Ірина Богданівна (пн.-пт., 09.00-15.00)
  • ендокринологічне відділення – (032) 276-64-04, зав. відділенням Сандурська Марта Володимирівна (пн.-пт., 09.00-15.00)

Максимальний час очікування на госпіталізацію визначається чергою на планову госпіталізацію. Планова госпіталізація передбачає подання пацієнтом:

  • документа, що засвідчує особу, скерування на госпіталізацію,
  • медичної документації, що підтверджує результати проведеного обстеження в амбулаторно-поліклінічних умовах (Медичної карти амбулаторного хворого (ф. 025/о), затвердженої наказом МОЗ від 27.12.99 № 302, або Виписки із Медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого, (ф. № 027/о), затвердженої наказом МОЗ від 29.12.2000 № 369). Строки обстеження, проведеного в амбулаторних умовах, не повинні перевищувати 30 днів.

5.Госпіталізація пацієнтів за екстреними показаннями здійснюється поза загальною чергою без попереднього погодження дати і часу госпіталізації незалежно від місця проживання пацієнта відповідно до абсолютних та відносних показань. Відсутність документа, що засвідчує особу, не є причиною відмови в госпіталізації.

Інформація щодо проходження пацієнтами лабораторних обстежень та консультацій суміжних спеціалістів.

  • Проходження пацієнтами лабораторних обстежень та консультацій суміжних спеціалістів здійснюється виключно за скеруванням лікаря ЛОДЕЦ. Проходження амбулаторними пацієнтами загальноклінічних лабораторних обстежень (загальний аналіз крові, сечі, біохімічний аналіз крові і т.п.), окрім визначення вмісту глюкози в крові, а також кетонових тіл у сечі, не передбачене.
  • Прийом пацієнтів суміжними спеціалістами здійснюється виключно за попереднім записом (в реєстратурі ЛОДЕЦ або безпосередньо в кабінеті лікаря-спеціаліста), виключно за скеруванням лікаря ЛОДЕЦ.
Напишіть нам