Про нас

З певністю можна сказати, що становлення і розвиток практичної ендокринології у Західній Україні беруть початок з післявоєнних років, коли практично все населення регіону було уражене ендемічним зобом, і силами лікарів-ентузіастів на чолі з проф. Г. Каравановим та його учнями було здійснено перші кроки в лікуванні цієї проблеми. Відповідно до наказу Міністерства Охорони Здоров’я УРСР, у 1946 році базі 1-ої Робітничої Поліклініки по вул. Фредра, 2 у місті Львові, розпочалась організація диспансеру. Діяльність диспансеру проводитись в напрямку активного виявлення та лікування хворих на патологію ендокринної системи. І все ж, основним завданням була боротьба з ендемією зоба в Прикарпатті.

Обласний ендокринологічний диспансер прийняв першого пацієнта у січні 1947 року. На цей час в штаті диспансеру було всього чотири працівники: лікар медсестра і два молодших медичних працівники.
У 1949 році диспансер перебазовано на вул. Чайковського, 22, де було створено поліклініку, лабораторію та невеличкий стаціонар на вісім ліжок. У цей час особлива увага зосереджувалася на проблемі зобної ендемії та її подоланні. Був налагоджений контроль за йодуванням солі, проводилася профілактична антиструмінізація.

За архівними даними, у 1952 році виявлено 9 тис. осіб із зобом ІІІ, IV і V ступенів. Розпочалась активна співпраця ендокринологів-терапевтів з хірургами. У диспансері регулярно проводилися консультації обласного хірурга, доцента Голобородька П., проф. Караванова, проф. Глухенького Т., доц. С. Барвінського.

По мірі зростання захворюваності населення Львівщини цукровий діабет профілактика цієї патології та лікування його ускладнень стали ще одним важливим напрямком діяльності ендокринологічного диспансеру.

Завдяки зусиллям невеликого лікарського колективу (із семи осіб на той час) за перших десять років існування обласного ендокринологічного диспансеру проведена величезна робота з виявлення і лікування хворих з ендокринною патологією, створено мережу ендокринологічних кабінетів у Львові та в містах і районах області.

На кінець 60-х років на базі диспансеру організовано дитяче відділення, яке до сьогодні успішно продовжує працювати в диспансері.

У 2012 році диспансер реорганізовано у Львівський обласний державний клінічний лікувально-діагностичний центр.

З лютого 2019 року центр перетворено у комунальне некомерційне підприємство “Львівський клінічний центр ендокринології”.

Вся історія центру нерозривно пов’язана співпрацею з клініками хірургії акад. М. Павловського, проф. Д. Макара, праця і науковий потенціал яких спрямований на вирішення хірургічних аспектів ендокринної патології.

Львівський центр ендокринології є клінічною базою кафедри ендокринології Львівського національного медичного університету імені Д. Галицького. Основними напрямками наукової роботи є рання діагностика та профілактика порушень вуглеводного обміну, вивчення патогенезу, клініки, діагностики та опрацювання методів лікування і профілактики діабетичних судинних порушень; патології щитоподібної залози.

Сьогодні центр налічує близько 150 працівників, тут розгорнуто поліклінічне і два стаціонарні відділення, клініко-біохімічну та імуноферментну лабораторії. Щорічно в ньому оздоровлюється понад 2500 стаціонарних хворих і близько 45000 пацієнтів відвідує поліклінічне відділення.

Під час роботи програми «Цукровий діабет», обласний ендокринологічний центр отримав новий поштовх у своїй діяльності, а саме – на виконання завдань програми втілюються необхідні заходи і створено відповідні кабінети: навчання хворих на цукровий діабет самоконтролю, кабінет діагностики та лікування діабетичної нейропатії. Кабінет «Діабетична стопа» обладнано ультразвуковим диссектором Sonoca-180, який є надзвичайно ефективним в лікуванні синдрому діабетичної стопи з наявними виразковими дефектами, відповідно, зменшуючи ймовірність ампутацій кінцівок в рази. Для своєчасної (на ранніх стадіях) діагностики та лікування діабетичних ретинопатій у центрі введено в дію кабінет «Діабетична ретинопатія», який обладнано фундус-камерою та лазерним фотокоагулятором виробництва компанії NIDEK (Японія).

З 2017 року в центрі працює iPro – система постійного монітингу глюкози в крові.

Центр, кафедра ендокринології та вся ендокринологічна спільнота області були і є єдиним колективом, який вирішує питання надання кваліфікованої консультативної допомоги хворим Львівської області та західного регіону, підготовки кадрів, підвищення кваліфікації лікарів. Це дозволяє, не зважаючи на тимчасові економічні негаразди в країні, з оптимізмом дивитись в майбутнє і втілювати в життя дещо перефразовану мету, запропоновану ВООЗ:
“Хворому з ендокринною патологією – повноцінне життя”.

Напишіть нам